Құжаттар

Құжаттардың тізімі шотын ашу және лайықты түрде тексеруБанктік қызмет көрсету шарты (02.07.2022 бастап)1 қос-ы Ағымдағы банктік шотты ашу, жүргізу және жабу шарттары (02.07.2022 бастап)2 қос-ы Интернет-банкинг жүйесінде қызмет көрсету талаптары (02.07.2022 бастап)3 қос-ы Төлем карталарын шығару және оларға қызмет көрсету (02.07.2022 бастап)3.1. қос-ы Төлем карточкасын пайдалану ережелері (02.07.2022 бастап)4 қос-ы Сауда эквайрингі бойынша коммерсантқа қызмет көрсету (02.07.2022 бастап)5 қос-ы Инкассацияланған ақшаны қабылдау, қайта есептеу және есепке алу (02.07.2022 бастап)6 қос-ы JHOST жүйесі бойынша электрондық банк қызметтерін көрсету (02.07.2022 бастап)1.1 қос-ы. Шартқа және Банктік қызмет көрсету өтініш-анкета (02.07.2022 бастап)1.2. қос-ы Шотты жабу өтініш (02.07.2022 бастап)1.4. қос-ы Қызметтерді қашықтықтан қосу Эквайринг өтініші (02.07.2022 бастап)1.6. қос-ы Шартқа және Банктік қызмет көрсету өтініш (ПИФ) (02.07.2022 бастап)1.7. қос-ы Шартқа және Банктік қызмет көрсету өтініш (АИФ) (02.07.2022 бастап)Деректерді жинауға және өңдеуге келісім (02.07.2022 бастап)ЖШС қашықтан қызмет көрсетуге деректерді жинауға және өңдеуге келісім (02.07.2022 бастап)ЖК қашықтан қызмет көрсетуге деректерді жинауға және өңдеуге келісім (02.07.2022 бастап)Iскерлiк клиенттерге БАНКТIК САЛЫМ ШАРТЫ (08.04.2022ж. бастап)«ТҰРҒЫН ҮЙ» шартты банктік салым шарты«ЫҢҒАЙЛЫ» салымы бойынша сыйақы мөлшерлемелері (28.11.2022)«ЖИНАҚТАУШЫ» салымы бойынша сыйақы мөлшерлемелері (28.11.2022)«Овернайт» салымы б-ша БСШ косылу туралы өтініш (02.12.2022ж. бастап)«ЖИНАҚТАУШЫ» салымы б-ша БСШ косылу туралы өтініш (08.04.2022ж. бастап)«ЫҢҒАЙЛЫ» салымы б-ша БСШ косылу туралы өтініш (08.04.2022ж. бастап)ЦЕСНАБАНК АҚ-ТЫҢ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ШАРТТАРЫ МЕН БАС КРЕДИТ КЕЛІСІМІНІҢ ҮЛГІ ТАЛАПТАРЫ_рус_казСтандартты шарттармен анықталатын овердрафты ұсыну туралы шарты_с 08.01.21Стандартты шарттармен анықталатын Бас кредиттiк келiсiмi_с 08.01.21Стандартты шарттармен анықталатын Банктiк Қарыз шарты_с 08.01.21Стандартты Овердрафтты ұсыну туралы бас кредиттiк келiсiмi_с 08.01.21Стандартты шарттармен анықталатын Аккредитив шығаруға арналған шарт_08.01.21Стандартты шарттармен анықталатын Кепілдік ұсыну туралы шарт_с 08.01.21Стандартты шарттармен анықталатын Кепілдік беру туралы шарт_с 08.01.21Стандартты шарттармен Қарсы кепілдік беру туралы шарт_с 08.01.21Аккредитив шарттарыБанктік кепілдіктер шарттарыНесиелік өнімдердің шарттарыБКК-ға қосымша. ЖК,ШҚ овердрафт алуға өтініш-өтініміБКК-ға қосымша. Заңды тұлғалардың овердрафт алуға өтініш-өтініміБКК-ға қосымша. ЖК_ШҚ Банктік қарыз алуға өтініш-өтініміБКК-ға қосымша. Заңды тұлғалардың Банктік қарыз алуға өтініш-өтініміҮлгі ережелерге сілтемесімен,ЗТ арналған Овердрафт беру туралы шарттың үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтемесімен ЖК,ШК арналған Овердрафт беру туралы БКК үлгілі формасыҮлгі ережелерге сілтеме жасалып, ЖК_ШҚ арналған БҚШ үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтеме жасалып, ЖК_ШҚ арналған БКК үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтеме жасалып, заңды тұлғалар арналған БКК үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтеме жасалып, заңды тұлғаларға арналған БҚШ үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтемесімен ЖК,ШҚ арналған Овердрафт беру туралы шарт үлгілік формасыҮлгі ережелерге сілтемесімен, ЗТ арналған овердрафттарды беру туралы БКК үлгілік формаБағалы қағаздар және (немесе) номиналды ұстау бойынша брокерлік қызметтер көрсету туралы №____ Шарт«Jusan Bank» АҚ БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ ТАРИФТЕРІ заңды тұлғалар үшінИнтернет-эквайринг қызметтеріне тарифтеріСауда эквайрингі бойынша негізгі тарифтері«Jusan Bank» АҚ БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ ТАРИФТЕРІ заңды тұлғалар үшінЗаңды тұлғалар үшін дебеттік төлем карточкаларын шығару және оларға қызмет көрсету бойынша тарифтеріЖеке кәсіпкерлер үшін дебеттік төлем карточкаларын шығару және оларға қызмет көрсету бойынша тарифтеріБанктің меншікті қаражаты есебінен кредит беру кезінде қолданатын комиссиялар мен айыппұл санкциялары_11.12.2020 ж. бастапБанктік кепілдіктер беру кезінде қолданатын комиссиялар мен айыппұл санкциялары_11.12.2020 ж. бастап«ЫҢҒАЙЛЫ» салымы бойынша сыйақы мөлшерлемелері (28.11.2022)«ЖИНАҚТАУШЫ» салымы бойынша сыйақы мөлшерлемелері (28.11.2022)Jusan Business цифрлық картасын шығару және қызмет көрсету бойынша тарифтер«ӨЗ ТОПТАМАҢДЫ ЖИНАҚТА» тарифі (16.12.2022 ж. бастап)«ӨЗ ТОПТАМАҢДЫ ЖИНАҚТА» тарифі (03.02.2023 ж. бастап)«Стандарт» тарифі (16.12.2022 ж. бастап)«Стандарт» тарифі (03.02.2023 ж. бастап)Бизнес-клиенттерге электрондық банк қызметтерін көрсету ережелеріJusan Business мобильді қосымша пайдаланушысының нұсқаулығыJusan Business ИБЖ WEB нұсқасының пайдаланушы нұсқаулығыКәсіпкердің Интернет-ресурсында төлем карточкаларына қызмет көрсету шартыЗаңды тұлғалардан төлемдер қабылдау және аудару бойынша қызметтер көрсету шарты (08.12.2022)Байланыстың қорғалған арналары бойынша деректерді жіберу туралы келісім (27.01.2023 ж. бастап)